Paadangalil Veenu Keelunnu Njaan Lyrics – Hindu Divotional

Song Lyrics in Malayalam

പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ പാറമേൽക്കാവിൽ ജഗദീശ്വരീ

പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ പാറമേൽക്കാവിൽ ജഗദീശ്വരീ

തൂമന്ദഹാസം തൂകും കൃപാകരി പൂനിലാപാൽതരും വിശ്വേശ്വരി

പൂനിലാപാൽതരും വിശ്വേശ്വരി

ആനന്ദദീപ്തമാം അവിടുത്തെ ദർശനം ആനന്ദഭൈരവീ സായൂജ്യമായ്

ആനന്ദദീപ്തമാം അവിടുത്തെ ദർശനം ആനന്ദഭൈരവീ സായൂജ്യമായ്

പൂജകൾ മേൽക്കാവിലമ്മയ്ക്കും കണ്ണീരാൽ നേരുന്നു ഞാനും ഒരമ്മയാകാൻ

നേരുന്നു ഞാനും ഒരമ്മയാകാൻ

പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ പാറമേൽക്കാവിൽ ജഗദീശ്വരീ

ഓം‌കാരരൂപനാം വടക്കുംനാഥൻ കാണുന്നു ചാന്താടും ദേവീബിംബം

ഓം‌കാരരൂപനാം വടക്കുംനാഥൻ കാണുന്നു ചാന്താടും ദേവീബിംബം

ശാന്തം ഗംഭീരം ചണ്ഡമുണ്ഡാഗ്നി പ്രാന്തമീലോകം സർവ്വം തൃപുരേശ്വരീ

പ്രാന്തമീലോകം സർവ്വം തൃപുരേശ്വരീ

പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ പാറമേൽക്കാവിൽ ജഗദീശ്വരീ

തൂമന്ദഹാസം തൂകും കൃപാകരി പൂനിലാപാൽതരും വിശ്വേശ്വരി

പൂനിലാപാൽതരും വിശ്വേശ്വരി

Facebook Comments